inloggen aanmelden
Opgave deelname 2017
07-03-2017

7 maart 2017

 

 

 

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest binnen de diervoedersector waaronder de oprichting van SecureFeed welke eveneens zorg draagt voor monitoring. Door de deelname aan SecureFeed is uw monitoringsverplichting binnen GMP+ geregeld en is deelname aan het programma van Stichting Diervoederanalyse (SDA) niet meer noodzakelijk. Daarom willen we graag inventariseren wie nog wel wil deelnemen aan ons programma en wie de deelname wil stop zetten. Dit kan u extra kosten besparen.

Chloorpyrifos-methyl in gerst uit Frankrijk
28-04-2016

28-4-2016

 

 

 

 

GMP+ International is geïnformeerd over een partij gerst gecontamineerd met de pesticide chloorpyriphos-methyl. De partij gerst is afkomstig uit de regio Normandie in Frankrijk en afgezet in Nederland
in januari 2016. Uit beschikbare informatie tot nu toe blijkt dat de betreffende partij gerst onderdeel is van een grotere eenheid.

Instructie machting GMP+ database
24-03-2016

24 maart 2016

 

 

 

Alle analyseresultaten van de Stichting Diervoederanalyse worden verwerkt in de GMP+ Database. Naast de monstername wordt ook deze verwerking van de analyseresultaten voor u geregeld. Zo heeft u altijd toegang tot uw eigen analyseresultaten en die van de Stichting Diervoederanalyse. Hiervoor hoeft u slechts eenmalig een digitale machtiging af te geven. In slechts 5 stappen heeft u dit geregeld.

Home

Het ontstaan van Stichting Diervoederanalyse is een gevolg van een uitbreiding in het GMP+ Feed Safety Assurance scheme van GMP+ International van oktober 2009.  In bijlage BA4 van de GMP-norm is destijds een hoofdstuk opgenomen over het analyseren van voedermiddelen. In de eisen stonden aanvankelijk ca. 450 voedermiddelen beschreven waarbij per voedermiddel was aangegeven op welke ongewenste stoffen geanalyseerd moest worden

 

De gevolgen hiervan waren dat er een groot aantal analyses uitgevoerd moest worden. In overleg met een aantal klanten van CKBadvies en adviesbureau Antoon van Bommel is uitwerking gegeven aan een
gezamenlijk analyseprogramma. Daarnaast heeft ook loonwerkersorganisatie Cumela in 2010 haar medewerking verleend aan het tot stand komen van het gezamenlijk monitoringsprogramma.

 

Voordeel van het samenwerken was dat het aantal uit te voeren analyses afgezet op het aantal tonnages aanzienlijk afneemt bij toename van het volume.

 

Inmiddels is de verplichte tabel met te analyseren ongewenste stoffen verwijderd het bijlage BA4, echter de monitoringsverplichting is daarmee niet komen te vervallen.

 

De monitoring kan nu worden gebaseerd op de eigen HACCP-analyse. Wel zullen diverse ongewenste stoffen daar zeker in terug moeten komen en blijft het voordeel van samenwerken gehandhaaft.

 

Stichting Diervoederanalyse zet haar programma dus op dezelfde wijze voort en stuurt het programma jaarlijks bij op basis van input van haar deelnemers en nieuwe inzichten.

 

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief